SabzTicketView

می‌توانید در سالن‌های سینمای برج میلاد واقع در طبقه 2- مرکز همایش‌ها، به تماشای جدیدترین فیلم‌های روز بنشینید.

رای شما به این امکانات : 5
متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA