SabzTicketView

کاربازیا
5.00

کاربازیا تجربه ای زیبا برای کودکان 3 تا 13 سال با غرفه های متنوع برای آموزش مشاغل مختلف و با هدف آشنایی فرهنگ کار و تلاش، امکان پرورش توانایی فردی و جمعی  و آموزش کار گروهی، خلاقیت، تفریح و مسئولیت پذیری به کودکان است.

رای شما به این امکانات : 5
متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA