SabzTicketView

سالن C: مساحت سالن 1700 متر مربع (به طول 85 متر، عرض 20 متر، ارتفاع 5 متر در کناره و 8 متر در راس)

رای شما به این امکانات : 5
متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA