SabzTicketView

سالن A: مساحت 1800 مترمربع (به طول 90 متر، عرض 20 متر، ارتفاع 5 متر در کناره و 8 متر در راس)

رای شما به این امکانات : 5
متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA